RÖPORTAJ (5)

NOT: Adıyaman, Bingöl, Celal Bayar, Dumlupınar, Erzincan, Fırat, Karabük, Pamukkale, Sakarya, Sanko, Trakya, Uludağ, Uşak, Yıldırım Beyazıt ve Zirve Üniversitesi Dişhekimliği Fakültelerinde (16 Fakülte) henüz eğitime başlanmamıştır.