Saymanımız Sayın Ayhan DOĞAN ile söyleşimiz

Kendinizden ve firmanızdan kısaca bahseder misiniz?
1964 İstanbul doğumluyum. 1981 yılında Kocamustafapaşa Lisesi, 1985’te de Hava Harp Okulu’ndan mezun oldum.  Hava Kuvvetleri Komutanlığının muhtelif birimlerinde görev yaptım. Ayrıca, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek  NATO Barış Gücünde, 2002-2004 yılları arasında da Türk Hava Kurumunda Merkez Denetleme Kurulu Üyeliği pozisyonunda hizmet verdim. 2004 yılında emekli olunca dental sektörde yerimizi aldık. Aslında dental sektörle tanışmam seksenli yıllara dayanmaktadır. Zira Harp Okulundaki öğrencilik yıllarımızda James Bond çantalara dental malzemeleri koyup değişik Anadolu illerine giderdik. Diş hekimlerine hizmet verirdik. Kader yine bizi aynı sektörle buluşturdu. Evliyim ve iki kızım var.


İlkay Diş Deposu’na gelince; firmamız 1983 yılında Zeki AKBAŞ tarafından kurulmuştur. Aynı zamanda Dişsiad’ın Kurucu Üyesi olan Zeki Bey, benim daha öğrencilik yıllarımda dental sektöre girmeme büyük katkı sağlamıştır. Adı gibi zeki bir insandır. Birikimlerinden fazlasıyla istifade etmişimdir. Emekli olduktan sonra da kendisiyle aynı bünyede sektöre hizmet vermekten gurur duyuyorum. 

Sizce böyle bir dernekte dental tıbbi cihaz ve malzeme firmalarının bulunmasının önemi ne?

Bu konuda söyleyeceklerim şahsi fikrim değil, her kesim için geçerli tespitlerdir: İnsanların en az iki sivil toplum kuruluşuna üye olması gerekmektedir. Bunun nedeni insanların sosyalleşmesi, birlikte hareket ederek bir güç elde edebilmesi, sorunlarını birlikte tespit edip, birlikte çözüm getirebilmesi …
Yönetimsel anlamda STK’ların yaptırım güçleri daha fazla.  Bir kişinin gidip müracaat etmesi var. Ama STK oluşturup, tek ses olarak gidildiğinde dikkate alındığınızı görüyorsunuz. Bu bir güç birliği. DİŞSİAD’ın bir yönetim kurulu üyesi olmak da benim içim büyük önem arz ediyor.

Sektörümüzde bu denli deneyimli bir isim olarak, geçmişten günümüze yaşananları ve sektörümüzü nelerin beklediğinden bahsedebilir misiniz?

Geçmişten günümüze yaşanan sektörel yenilikleri takip edebilmemiz için fuarlar gereklidir. Dental malzeme konusunda DİŞSİAD olarak IDEX fuarlarını sektöre kazandırdık. Çok da başarılı geçmektedirler. İlerleyen yıllarda çok daha büyük başarılar elde edeceğimize inanıyorum. Yurtdışındaki fuarlara katılmak, gözlem yapmak ve orada ki izlenimlerimizi, fuarlarımızın gelişimi adına entegre etmek çok önemlidir. Hekimlerimize sunacağımız bilgileri en doğru ve en hızlı şekilde sağlamalıyız. İhtiyaçlarını en kısa zamanda tedarik etmek bizlerin görevi. Artık iletişim çok hızlandı. Tedarik artık daha kısa sürede yapılabiliyor. Dünya küçük bir köy oldu. IDEX başarımızı perçinlemek için bir iktisadi teşekkül de kurmak üzere düğmeye bastık.  Dernekler her ne kadar başlarda kazanç elde etmek zorunda olmasalar da süreç, dernekleri üye aidatları dışında bazı gelirlerle karşılaşmasına neden oluyor. Bu gelir zamanla kayıt edilmek ve mevzuatlara, vergi kanunlarına, ticaret kanunlarına uygun şekilde disipline edilmek zorunda… Sonuçta bir iktisadi işletme kuracağız. Vergimizi veriyor ve ekonomiye de katkı sağlıyor olacağız. Zaten önümüzde beliren yeni alternatifleri hayata geçirmek, sözleşmelere imza atabilmek için de bu işletmeyi kurmak zorunlu.  

Diğer yandan, Kamu İlişkileri Komitesinde’de görev almam nedeniyle bir konuyu hatırlatmak isterim. Eskiden ADSM’ler yoktu. Günümüzde bazı illerde birden fazla olmak üzere yurdun her köşesinde hizmete girmiş durumdalar. Bu merkezlerin ihtiyaçlarını karşılamak görevi de bizim sektörümüzündür. Kısa adı ÜTS olan Ürün Takip Sisteminin son aşamasına gelindi. Üyelerimizi her türlü gelişmeden haberdar ediyoruz. Bu yıl sonunda aşama aşama devreye girecek sistem sayesinde, eskiden sadece UBB sisteminde kayıt boyutunda sınırlı kalıyor olan ürünlerin içinde bulunduğu her aşama artık takip edilebilecek. Üretildiği ya da ithal edildiği mecradan, son kullanıcıya kadar tüm yolculuğu izlenebilecek. Yani ürünler salt kayıt aşamasından çıkıp, takip aşamasına evirilecek. ÜTS sayesinde kayıt dışı ürünler böylece disipline edilecek, devletin vergi kazancı artacak, illegal yoldan güvensiz ürünün tedariki zamanla azalmaya başlayacak, kuşkusuz en önemlisi hasta güvenliği ve halk sağlığının korunmasına katkı da sağlayacak, ürün kaynaklı tehlikelere karşı hızlı önlem alınmasını sağlayacak ve güvensiz ürünlerin daha hızlı bir şekilde kullanımdan kaldırılmasının yolunu açacaktır. 

Diğer yandan diş hekimlerimiz de bu işin bir parçası. Kullanıcıya, yani hastaya ürün ulaşmadan bir önceki aşama. Onlar da ürünlerini nereye çıktıklarını takip edebilme avantajına kavuşacaklar. Artık her vaka kayıt altında olacak. 

Kamu İlişkileri komitesindeki göreviniz doğrultusunda bizleri aydınlattığınız için teşekkürler. Aynı zamanda Tüzük komisyonunuzda üstlendiğiniz görevden de söz edebilir misiniz?

Tüzük Komitesi ve dernek avukatımızla eşgüdümlü bir dizi çalışmadan sonra İl Dernekler Müdürlüğü’nün yazıyla belirttiği bazı talepleri dikkate alarak, tüzüğümüzü yeni yasalara uyumlu hale getirme konusunda alt yapı çalışmalarını bitirerek genel kurulumuza sunduk. 18 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleşen olağanüstü genel kurulumuzdan sonra yeni tüzüğümüz makamca yasalara uygunluğu onaylanarak 14 Haziran 2017 tarihi itibarıyla devreye girmiştir. İl Dernekler Müdürlüğü’nün işaret ettiği maddeler haricinde, bir iktisadi işletme kurabilmemize imkân veren bir maddeyi de tüzüğümüze eklemiş bulunmaktayız.

DİŞSİAD olarak sektörün geleceğine katkı koymak için sizce başka neler yapmalıyız?
DİŞSİAD olarak diğer STK’larla iş birliği içinde ve yakın çalışıyor olmamız lazım. Sonuçta sektördeki diğer paydaşlarımızla aynı amaca hizmet etmekteyiz. Ortak çözümler üretmeliyiz. Dernek olarak üyelerimize çeşitli güncel kanunlar, yönetmelikler anlamında eğitsel katkılar verebiliriz. Halen bu yönde faaliyetlerimiz süregelmektedir. 

20 yılı bitirdik. Önümüzde daha nice 20 yıllar var. Ama geleceği planlama burada çok önem arz ediyor. İlerleyen dönemler için en azından 5 yıllık bir ölçekte, kabilse 10 yıllık planlama gerekiyor. Bunun beş ayağı olmalı: Planlama, Programlama, Bütçeleme, Uygulama ve Denetleme… Planlamayı açarsak aslında bir hayaldir. Ama hayalperestlik anlamında değil. Hayal kurmak önemlidir. Zira istemek, başlamanın yarısıdır. İnsan hayal eder. İşte bu bir plandır. Planlarınızı da iki yılda bir gözden geçirebilirsiniz. Program ile siz bunu zamana yayarsınız. Bütçelemeyi yıl içerisinde yaşar, görürsünüz. Uygulama yaşadığımız süreçtir. Bunları, “Dönüp yapabiliyor muyuz? Nerede eksiğimiz var?” sorularının cevabını ise denetleme ile görebiliyoruz. Bu da sektörün geleceği için önemli bir açılım olur.

Tabii planlarda üyelerimizin gücü, katkıları da önemli. DİŞSİAD olarak şu anda 118 üyeniz var. Biz yıllar içinde daha fazla katkı sağlayabilecek kalitede yeni üyeleri bulmalı ve bünyemize katmalıyız. Onlarla birlikte daha verimli çalışmalara imza atmalıyız. Tüzüğümüzün Üyelik Koşullarını düzenleyen 7. Maddesi uyarınca üye olmak isteyen firmalarda muhakkak 29001 Sayılı TIBBİ CİHAZ SATIŞ, REKLAM ve TANITIM YÖNETMELİĞİ’ne uygun işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almış ya da müracaatı bulunan gerçek veya tüzel kişi olma şartı aranıyor. Adaylar bu kritere de uygun olmalı, ayrıca yurtdışından bize eşdeğer STK’lar ile de bir araya gelmeliyiz.